Skip Navigation
 

Zespoły

Zespół ds. nadzoru i kontroli indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek/położnych


Członkowie zespołu:
- Maria Dorota Kwika
- Liliana Kalacińska
- Izabela Parkot
- Dorota Trześniowska
- Elżbieta Hałas
- Wioletta Pacion


Zespół ds. Nadzoru i Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

Członkowie zespołu:
- Marta Gierek
- Agnieszka Godzińska
- Jagoda Dziedzic
- Violetta Łepik