Skip Navigation
 

Indywidualne i Grupowe praktyki

Informacja o sposobie składania wniosków o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)Krok 1. Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych).- strona Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

- Jak wyszukać wpisy w Rejestrze ?Krok 2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.pz.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu (elektronicznie) wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do punktu potwierdzeń z prośbą o założenie profilu.


Instrukcja zakładania konta

Więcej instrukcji związanych z platformą ePUAPPunkty potwierdzeń profilu zaufanego:
ZUS Inspektorat w Zamościuul. Kiepury 2Zamość
URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIUUL. JANA KILIŃSKIEGO 82Zamość
Lubelski UW - Delegatura Zamośćul. Partyzantów 3Zamość
ZUS Oddział w Biłgorajuul. Krzeszowska 62aBiłgoraj
URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJUul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78Biłgoraj
ZUS Oddział w Tomaszowie Lubelskimul. Jana Pawła II 6Tomaszów Lubelski
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskimul. Rolnicza 17Tomaszów Lubelski
ZUS Oddział w Hrubieszowieul. 3 Maja 8aHrubieszów
Urząd Skarbowy w Hrubieszowieul. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOHrubieszów


UWAGA

1 Art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ) o działalności leczniczej brzmi: „Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny …”, który można pobrać tutaj
2 Zgodnie z & 1 Uchwały 148/VII/2016 NRPiP z dnia 15.09.2016r. wnioski o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Uchwała 148/VII/2016 NRPiP z dnia 15.09.2016r.
3 W związku ze zmianami w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie ma obowiązku przedkładania polisy OC w organie rejestrowym. Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany do zawarcia polisy OC i odpowiedniego przechowywania dokumentów poświadczających posiadanie ubezpieczenia.
 
 
« powrót|drukuj