Skip Navigation
 

Linki

Administracja Państwowa

* Prezydent RP http://www.prezydent.pl/
* Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
* Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
* Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
* Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
* Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl
* Sejm RP www.sejm.gov.pl
* Senat RP www.senat.gov.pl
* Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
* Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl
* Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
* Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
* Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
* Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl

Samorząd Zawodowy

* Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych www.izbapiel.org.pl

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.boipip.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej www.oipip-bp.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku www.oipip.bialystok.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy www.oipip.bydgoszcz.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie www.oipip-chelm.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie www.oipip.czestochowa.prv.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu www.izbapiel.elblag.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku www.oipip.gda.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie www.oipip.gorzow.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze www.oipip.jgora.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu www.oipip.kalisz.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach www.izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach www.sipip.kielce.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie www.oipip-koszalin.org
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie www.oipip.konin.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie www.moipip.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie www.oipip.krosno.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie www.oipipleszno.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie www.oipip.lublin.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi www.oipp.lodz.pl /
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.bip.noipip.iap.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie www.oipip.olsztyn.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu www.oipip.opole.pl/ /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce www.oipip.ostroleka.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile www.oipip.pila.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku www.oipip.plocknet.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu www.oipip-poznan.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku www.oipip-przeworsk.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu www.orpip.radom.pl/ /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie www.oipip.rzeszow.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach www.oipip.siedlce.ikk.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku www.oipip.slupsk.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie www.sipip.szczecin.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie www.oipiptarnow.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu www.oipip.torun.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu www.oipip.walbrzych.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.woipip.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu www.doipip.wroc.pl /
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze www.oipip.zgora.pl /
 
 
« powrót|drukuj