Skip Navigation
 


Archiwum

Kto powinien sfinansować zakup pieczątek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w publicznym ZOZ

Kto powinien sfinansować zakup pieczątek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierających: dane identyfikujące pielęgniarki/położnej, tytuł zawodowy, nazwisko i imię, numer prawa wykonywania zawodu?


odpowiedzi udzielono: 14 października 2010 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zakup pieczątek dla pielęgniarek i położnych powinien sfinansować zakład opieki zdrowotnej. Kwestia ta może być odmiennie uregulowana przez strony stosunku pracy w umowie o pracę.
Uzasadnienie
Pracodawca nie może żądać, aby pracownik dokonywał zakupu narzędzi potrzebnych do wykonywania zadań służbowych. Z istoty stosunku pracy wynika, że pracownik powinien zostać wyposażony przez pracodawcę w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania jego obowiązków pracowniczych. Jednocześnie pracodawca może żądać od pracownika, aby narzędzia te nie były wynoszone poza zakład pracy oraz zostały zwrócone po rozwiązaniu stosunku pracy. Kwestie związane z wyposażeniem pracownika w narzędzia i materiały powinny być ureguiowane w obowiązującym u danego pracodawcy regulaminie pracy (zgodnie z przepisem art. 1041 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Jednocześnie wskazać należy, że przepisy prawa pracy nie zawierają przeciwwskazań do odmiennego uzgodnienia tych kwestii w umowie o pracę.
Autor odpowiedzi: Alicja Skoczylas
 
 
« powrót|drukuj