Skip Navigation
 


Archiwum

Stanowisko ORPiP w Zamościu z dn. 18.12.2009 w sprawie udzielenia poparcia dla działań podjętych przez XV KZ PTP w sprawach pielęgniarstwa polskiego

Stanowisko
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia poparcia dla działań podjętych przez XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawach pielęgniarstwa polskiego .


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Zamościu po zapoznaniu się ze stanowiskami XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie :
1. zapobiegania ekspozycji na czynniki biologiczne http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/01_PTP_STAN_01_12_2009.pdf
2. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/02_PTP_STAN_01_12_2009.pdf
3. utrzymania stanowisk pielęgniarek w DPS http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/03_PTP_STAN_01_12_2009.pdf
4. zawodu zamawianego http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/04_PTP_STAN_01_12_2009.pdf
5. promocji zawodu pielęgniarki http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/05_PTP_STAN_01_12_2009.pdf
6. E-Health http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/06_PTP_STAN_01_12_2009.pdf


w całości popiera słuszne i zasadne stanowiska dotyczące zawodu pielęgniarki oraz jej roli w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Uważamy, iż wspólne i zgodne działania naszych korporacji przyniosą wymierne korzyści dla naszego zawodu, poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz wpłyną korzystnie na jakość opieki nad pacjentem .


Sekretarz Rady              Przewodnicząca Rady
Danuta Kusiak             Joanna Walewander